Print

Begyndertuneringer 2018

Resultaterne af begynderturneringerne 2018:

  Damer:   Herrer:
18-04 1: Ulla Jørgensen 16 point
2: Gerda Mikkelsen 15 point
3: Jonna Hartmann 15 point
  1: Gert Jensen 20 point
2: Johannes Bjerregaard 17 point
       
02-05 1: Sanne Koch 19 point
2: Else Truelsen 16 point
3: Lili Juhl 14 point
4: Ulla Jørgensen 14 point
5: Aase Larsen 13 point
6: Anja Samsing 13 point
  1: Hans J. Lindholdt 21 point
2: Preben J. Pedersen 20 point
       
16-05 1: Jonna Hartmann 16 point
2: Ulla Jørgensen 14 point
3: Lone Tind Jensen 12 point
4: Sanne Kock 11 point
5: Solveig Østergaard 9 point
  1: Gunnar Skov 15 point
2: Tage Mortensen 15 point
       
30-05 1: Sanne Koch 25 point
2: Andrea Schultz 24 point
3. Birgitte M. Hansen 23 point
4: Else Truelsen 21 point
5: Agnethe Andersen 19 point
  1: Johannes Bjerregaard 21 point
2: Asger E. Jensen 19 point
3: Preben J. Pedersen 17 point
4: Hans J. Lindholdt 15 point
       
13-06 1: Jytte Schmidt 21 point
2: Gerda Mikkelsen 20 point
3: Anni Mixen 19 point
4: Ulla Jørgensen 19 point
5: Jonna Skov 18 point
  1: Asger Erlang Jensen 26 point
2: Søren M. Jørgensen 25 point
3: Hans J. Lindholdt 18 point
4: Lars Holst Sørensen 18 point
       
27-06 1: Annemette Andersen 22 point
2: Ulla Jørgensen 20 point
3: Gerda Mikkelsen 20 point
4: Agnethe Andersen 18 point
5: Sonja Ager 17 point
6: Marianne Levandowski 17 point
  1: Johannes Bjerregaard 18 point
2: Hans J. Lindholdt 16 point
3: Michael Jessen 15 point
4. Tage Mortensen 14 point
       
11-07 1: Sonja Ager 22 point
2: Agnethe Andersen 19 point
3: Else Truelsen 19 point
4: Gerda Mikkelsen 18 point
5: Ketty H. Pedersen 15 point
  1: Preben J. Pedersen 18 point
       
25-07 1: Marianne Levandowski 26 point
2: Sonja Ager 20 point
3: Marianne B. Hansen 18 point 
4: Ulla Jørgensen 16 point
  1: Michael Jensen 20 point
2: Gunnar Skov 19 point
3: Johannes Bjerregaard 17 point
       
08-08 1: Sonja Ager 18 point
2: Else Truelsen 16 point
3: Annemette Andersen 15 point
4: Solveig Ø. Nielsen 15 point 
  1: Niels Chr. Winum 22 point
2: Johannes Bjerregaard 20 point
       
22-08 1: Lilli Juhl 21 point
2: Annemette Andersen 20 point
3: Solveig Ø. Nielsen 19 point
4: Agnethe Andersen 18 point 
5: Marianne B. Hansen 17 point 
  1: Preben J. Pedersen 17 point
2: Johannes Bjerregaard 16 point
3: Niels Chr. Winum 15 point
       
05-09 1: Birgitte M. Hansen 21 point
2: Solveig Ø. Nielsen 17 point
3: Marianne Levandowski 15 point
4: Lilli Juhl 15 point 
5: Else Truelsen 15 point
  1: Johannes Bjerregaard 19 point
2: Tage Mortensen 17 point
3: Preben J. Pedersen 16 point


Onsdag den 19. september 2018 blev afslutningsturnering for begyndere og let øvede afviklet. Efter et halvt års start på golfspillet med træning, regelundervisning, prøver og turneringer, sluttede året med at spille en 9 hullers scramble, hvor alle deltagerne var med til at bidrage til resultatet.

Arrangementet, som også havde deltagelse af spillere fra klub 37, blev derefter afsluttet med en hyggelig fællesspisning forestået af Tove Korsholm, samt efterfølgende præmieuddeling.

Der er i årets løb afholdt 12 begynderturneringer med deltagelse af 232 spillere, samt 82 frivillige hjælpere ved afvikling af disse turneringer.
Der er i årets løb afholdt 11 klub 37 arrangementer med deltagelse af 169 spillere, samt nogle frivillige hjælpere ved afvikling af disse arrangementer.

Selvom begynderturneringer nu er afsluttet for i år lød opfordringen til at fortsætte golfspillet i de mindre netværks grupper, der er etableret i løbet af året.

Det blev påpeget, at man er opmærksom på etikettereglerne om at lukke igennem, hvis man leder efter sin bold, eller man ikke kan overholde spilletempoet.

Endelig blev der orienteret om kommende vinterregler, hvor der spilles fra måtter på fairway og med oplæg i semirogh. Overgang til vinterregler sker som regel, når frosten sætter ind, og det vil blive bekendtgjort via nyhedsbrev samt på klubbens hjemmeside.

Tak til alle deltagere og hjælpere for den ildhu der er udvist ved afvikling af årets arrangementer.

Med golfhilsen
Begynderudvalget