Print

Begyndertuneringer 2016

Resultaterne af begynderturneringerne 2016:

  Damer:   Herrer:
20-04 1: Karen Sofie Christensen 15 point
2: Doris Højen 14 point
3: Kirsten Jørgensen 13 point
  1: Ole Jakobsen 17 point
2: Kim Christensen 17 point
3: Henning Skjødt 17 point
4: Frederik Matzen 15 point
       
04-05 1: Ingrid Madsen 18 point
2: Aase Larsen 18 point
3: Karin Nielsen 14 point
  1: Jens Henriksen 22 point
2: Frederik Matzen 16 point
3: Verner Juhl 16 point
4: Viggo Jepsen 15 point
5: Søren Dehn 14 point
       
18-05 1: Susanne Iversen 16 point
2: Kirsten Jørgensen 13 point
3: Aase Larsen 12 point
  1: Henning Skjødt 22 point
2: Tage Sørensen 20 point
3: Arne Mikkelsen 18 point
4: Frederik Matzen 18 point
5: Viggo Jepsen 17 point 
6: Jens Henriksen 17 point 
       
01-06 1: Inge Bach 9 point   1: Viggo Jepsen 23 point
2: Lars Andersen 22 point
3: Arne Mikkelsen 19 point
4: Bent Madsen 18 point
       
15-06 1: Anna Grethe Witt 20 point
2: Dorris Højen 10 point
3: Karen Sofie Christensen 10 point
4: Anne Jensen 10 point 
  1: Erik Mackenhauer 23 point
2: Frederik Matzen 18 point
3: Arne Mikkelsen 16 point
4: Bent Madsen 16 point
5: Viggo Jepsen 15 point 
       
29-06 1: Ingrid Madsen 10 point
2: Kirsten Jørgensen 8 point
3: Agnethe Andersen 7 point
4: Karen Sofie Christensen 7 point
  1: Verner Juhl 20 point
2: Tage Sørensen 19 point
3: Erik Mackenhauer 17 point
4: Viggo Jepsen 12 point
       
13-07 1: Ingrid Madsen 15 point
2: Kirsten Jørgensen 12 point
3: Karen Sofie Christensen 11 point
  1: Lars Andersen 18 point
2: Arne Mikkelsen 16 point
3: Henning Skjødt 13 point
       
27-07 1: Karen Sofie Christensen 17 point
2: Hanne Mette Pedersen 12 point
3: Anna Grethe Witt 12 point 
  1: Verner Juhl 23 point
2: Arne Mikkelsen 20 point
3: Lars Andersen 17 point
4: Tage Sørensen 17 point 
       
10-08 1: Jytte Conradsen 20 point
2: Anne Jensen 17 point
3: Kirsten Jørgensen 13 point
4: Anna Grethe Witt 12 point
5: Lena Nielsen 11 point 
6: Karen Sofie Christensen 9 point 
  1: Jens Pedersen 17 point
2: Frederik Matzen 17 point
3: Erik Mackenhauer 15 point
4: Søren Nielsen 15 point
5: Lars Andersen 15 point 
6: Jens Henriksen 15 point
7: Gunnar Skov 14 point
       
24-08 1: Jytte Conradsen 19 point
2: Dorris Højen 19 point
3: Agnethe Andersen 13 point
4: Anne Andersen 12 point 
5: Andrea Schultz 8 point 
  1: Lars Andersen 21 point
2: Erik Mackenhauer 19 point
3: Henning Skjødt 18 point
4: Jens Henriksen 15 point
5: Niels Chr. Winum 15 point 
       
07-09 1: Sanne Koch 14 point
2: Dorris Højen 14 point
3: Andrea Schultz 13 point
4: Hanne Mette Pedersen 11 point 
  1: Lars Andersen 23 point
2: Frank Conradsen 21 point
3: Bjarne Sørensen 19 point
4: Jens Henriksen 17 point
5: Henning Skjødt 17 point 


Onsdag den 21. september 2016 blev afslutningsturnering for begyndere og let øvede afviklet. Efter
et halvt års start på golfspillet med træning, regelundervisning, prøver og turneringer, sluttede året med at spille en 9 hullers scramble, hvor alle deltagerne var med til at bidrage til resultatet.

Arrangementet, som også havde deltagelse af spillere fra klub 37, blev derefter afsluttet med en hyggelig fællesspisning forestået af Tove Korsholm, samt efterfølgende præmieuddeling.

Der er i årets løb afholdt 12 begynderturneringer med deltagelse af 281 spillere, samt 99 frivillige hjælpere ved afvikling af disse turneringer.

Der er i årets løb afholdt 11 klub 37 arrangementer med deltagelse af 237 spillere, samt nogle frivillige hjælpere ved afvikling af disse arrangementer.

Selvom begynderturneringer nu er afsluttet for i år lød opfordringen til at fortsætte golfspillet i de mindre netværks grupper, der er etableret i løbet af året.

Det blev henstillet til at man overholder etikettereglerne om at lukke igennem, hvis man leder efter sin bold, eller man ikke kan overholde spilletempoet.

Endelig blev der orienteret om kommende vinterregler, hvor der spilles fra måtter på fairway og med oplæg i semirough. Overgang til vinterregler sker som regel, når frosten sætter ind, og det vil  blive bekendtgjort via nyhedsbrev samt på klubbens hjemmeside.

Tak til alle deltagere og hjælpere for den ildhu der er udvist ved afvikling af årets arrangementer.

Med golfhilsen
Begynderudvalget