REGIONSGOLF
RIBE GOLF KLUB
Ribe Golf Klub
Snepsgaardevej 14
6760 Ribe
Tlf.: 7544 1454

Print

Regionsgolf Danmark 2017

Regionsgolf Danmark
Regionsgolf Danmark er den største holdturnering for klubgolfere i Danmark, både hvad angår deltagende klubber, deltagende hold/spillere, samt afviklede kampe i sæsonen.

Turneringen er begyndt helt tilbage i 1970’erne og spilles som landsdækkende holdturneringer i ABCD rækkerne og i Senior/Veteran rækkerne med i alt 12 landsfinaler.

Intentionen bag turneringens oprettelse var at give handicapspilleren en god mulighed for at tilfredsstille nogle sportslige ambitioner og samtidig få en god golfoplevelse, idet turneringen også indeholder et socialt islæt.


Turneringsafvikling

Regionsgolf ABCD samt Seniorer & Veteraner fungerer som to selvstændige turneringer, der intet har med hinanden at gøre, hvilket indebærer, at der ingen restriktioner er for spillerne, når de spiller i den ene eller den anden af de to turneringer, hvis de opfylder betingelserne for deltagelse.

Opmærksomheden henledes på, at deltagelse i ABCD rækkerne bestemmes af handicap størrelser, mens deltagelse i Senior/Veteran rækkerne bestemmes af alderskriterier.

Turneringen afvikles i en ABCD turnering hvor der alene spilles om en slutplacering, samt i en Senior/Veteran turnering hvor der i nogle af rækkerne spilles om såvel oprykning som nedrykning til næste sæson. Der gøres opmærksom på, at i nogle af rækkerne spilles der også om oprykning til Divisionsrækkerne under DGU.

Sammen med tilmelding af hold senest den 1. december skal klubkoordinator registreres hos Regionsgolf Danmark, og snarest muligt derefter skal holdkaptajner for de enkelte hold registreres. Det sker under hensyntagen til at al kommunikation foregår elektronisk.

Klubkoordinator udnævner holdkaptajner og forsyner dem med password, fungerer som bindeled mellem Regionsgolf Danmark og holdkaptajner, og formidler relevante informationer.

Det er klubkoordinators opgave at tilmelde hold til turneringen, udnævne holdkaptajner, sikre at matcherne afvikles efter forskrifterne, samt formidling af relevant information.

Det er holdkaptajnens opgave at skaffe spillere og opsætte holdene og ordne de praktiske forhold ved afvikling af matcherne, samt indberetning af matchresultater til tiden.

Ribe Golf Klub betaler turneringsgebyret, men spillerne skal selv betale udgifter til transport og spisning.

Internt regelsæt
Det er bestyrelsens mål at få udformet et internt regelsæt, inden for rammerne af de gældende regler for turneringen, som vil sikre, at flest mulig får mulighed for at deltage i turneringen, og arbejde hen imod en indpasning på klubbens hjemmeside, samt åbne mulighed for tilmelding til turneringen i Golfbox.

Bestyrelsen har derfor bestemt følgende:
   • Kun tilmeldelse som deltager på ét af holdene – det giver mulighed for at flest mulig kan deltage.
   • Holdopsætning skal ske efter bedste handicap – det gælder undtagelsesvis ikke for holdkaptajner.
   • Hvis der ved afbud mangler spillere til en match – udtages primært en reserve fra tilmeldingslisten.

Hvis der mangler spillere (navnlig damer) til dannelse af et hold, kan det undtagelsesvis tillades, at en spiller kan repræsentere mere end ét hold. Men det skal ske efter de restriktioner og karantæneregler, som nævnt i Turneringsbetingelser for Regionsgolf Vest.

Turneringstilmelding 2017
Der er tradition for, at Ribe Golf Klub deltager i denne turnering, som arrangeres af Regionsgolf Danmark.
Deltagelse i denne turnering giver handicapspilleren en god mulighed for at tilfredsstille nogle sportslige ambitioner og samtidig få en god golfoplevelse, idet turneringen også indeholder et socialt islæt.

Spillerne kan kun spille for hjemmeklubben og kan kun spille for én klub i kalenderåret, og de skal have et EGA-handicap for at kunne deltage i turneringen. Fleksmedlemmer kan ikke deltage.

Ribe Golf Klub har tilmeldt følgende hold:

Regionsgolf Vest ABCD:
Række A5
Række B6
Række C4
Række D4

Regionsgolf Vest Seniorer og Veteraner:
Senior SA6
Senior SB7
Senior SC8
Se holdenes placering efter spil i 2017 >>

Veteran VC16
Veteran VC17
Veteran VC18
Se holdenes placering efter spil i 2017 >>

Veteran XA13
Se holdenes placering efter spil i 2017 >>

Deltagere:
Senior: Deltagerne skal være fyldt 50 år inden udgangen af 2017.
Veteran: Deltagerne skal være fyldt 60 år inden udgangen af 2017.
Superveteran: Deltagerne skal være fyldt 70 år inden udgangen af 2017.
 
Læs mere i GolfBox under de forskellige rækker >>

Erling Andersen
Klubkoordinator
Telefon: 7542 2354
Mobil: 3068 1354
Mail: revea@stofanet.dk