Print

Indmeldelse

Indmeldelsesblanket til brug i forbindelse med indmeldelse som medlem - både som prøvemedlem eller klubmedlem - kan downloades her >>.

Det udfyldte samt underskrevne indmeldelsesblanket sendes til Ribe Golf Klub eller afleveres på kontoret.

Medlemsstatus 31.12.2017
Fuldtid ungdom 40
Fuldtid seniorer 597
Longdistance 8
Fleksmedlem 85
Aktive i alt 730
Passive 52
I alt 782