Print

Indmeldelse

Indmeldelsesblanket til brug i forbindelse med indmeldelse som medlem - både som prøvemedlem eller klubmedlem - kan downloades her >>.

Det udfyldte samt underskrevne indmeldelsesblanket sendes til Ribe Golf Klub eller afleveres på kontoret.

Medlemsstatus 01.10.2016
Fuldtid ungdom 33
Fuldtid seniorer 646
Longdistance 7
Fleksmedlem 75
Aktive i alt 761
Passive 48
I alt 809