Print

Indmeldelse

Indmeldelsesblanket til brug i forbindelse med indmeldelse som medlem - både som prøvemedlem eller klubmedlem - kan downloades her >>.

Det udfyldte samt underskrevne indmeldelsesblanket sendes til Ribe Golf Klub eller afleveres på kontoret.

Medlemsstatus 31.12.2019
Fuldtid ungdom/studerende 32
Fuldtid seniorer 611
Fleksmedlemmer 69
Longdistance 3
Aktive i alt 715
Passive 39
I alt 754