Print

Generalforsamling den 27. februar 2019

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag til budget, herunder forslag til kontingent og indskud til godkendelse.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
    På valg til bestyrelsen er:
    Erling Andersen (villig til genvalg)
    Tove Korsholm (villig til genvalg)
    Lars Bischoff (villig til genvalg)
    Valg af suppleant:
    Ivan Laursen (villig til genvalg)
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.
Læs beretningen for 2018 >>, årsregnskabet for 2018 >> og referatet fra generalforsamlingen >>