Print

Generalforsamling den 26. februar 2018

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag til budget, herunder forslag til kontingent til godkendelse.
5. Forslag fra bestyrelsen.
   (Forslag til vedtægtsændringer) >> 
6. Forslag fra medlemmerne. 
   (Forslag om det betalte indskud) >>
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Læs bestyrelsens beretning for 2017 >>, årsregnskab for 2017 >> og referat fra generalforsamlingen >>.