Print

Generalforsamling den 2. marts 2016

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag til budget, herunder forslag til kontingent og indskud til godkendelse.
5. Forslag fra bestyrelsen. (forslag til vedtægtsændringer)
6. Forslag fra medlemmerne. (ingen forslag til vedtagelse)
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Læs referatet fra generalforsamlingen >> samt bestyrelsens beretning for 2015 >>
årsregnskab for 2015 >> og vedtægterne >>