Print

Året 2019

Beretning til generalforsamling torsdag den 5. december 2019:

Sæsonstart:
Vi har i år haft en rigtig god sommer og nydt rigtig mange dage på golfbanen. Torsdag, den 4 april havde Ribe Golf Klub 40 års fødselsdag. 74 MK seniorer indledte sæsonen og spillede holdspil. Efter spillet blev der serveret smørrebrød samt kaffe og fødselsdagslagkager. En tradition alle er glade for, og en rigtig god begyndelse på sæsonen.

Medlemstal:
Pr. 1. juli er MK Seniorklubbens medlemstal på 101, en tilbagegang på 5 medlemmer i forhold til 2018.

Inddeling i handicaprækker:
Efter årsreguleringen justeredes inddelingen i 3 handicaprækker. Det tilstræbes at rækkerne er lige store. Der er ikke foretaget justeringer i juli, idet afvigelserne ikke har været store.
Den faste inddeling betyder dog, at fremmødte spillere i de enkelte rækker på spilledage kan variere en del.

Afvikling af turneringerne:
Det er bestyrelsens opfattelse, at vore ugentlige turneringer afvikles på en god og hensigtsmæssig måde. Vi har som hovedregel spillet en 4 bold og henstillingerne fra sidste og forrige år, om at bruge max 4½ time til en runde er gået rigtig fint. Der er sendt et kaffehold af sted inden øvrige spillere og det har fungeret godt. Vi har i år fortsat listen, hvor kaffeholdet krydses af. Listen opdateres pr. 1. juli når medlemstallet er kendt. Derved fordeles opgaven over spillerne.
Når der har været mange greenfee spillere, har vi været fleksible, og der har ikke været klager over seniorerne, hvilket vi tager som udtryk for, at vi tager godt imod gæsterne samt lukker igennem som reglerne foreskriver.

Tællende turneringer:
Vi har atter i år haft tællende turneringer hver torsdag. En stor tak skal lyde til Torben F. Christensen, der har påtaget sig opgaven med at indtaste scorekort. Opstramningerne på udfyldelse af scorekort har haft en positiv virkning idet fejlprocenten er faldet. Det er blevet til et par enkelte diskvalificeringer i løbet af året. Vi skal fortsat have fokus på at aflevere korrekte scorekort.
Ligeledes skal vi fortsat være opmærksomme på, at skrive den rigtige spillerække på kortet. Det er specielt, hvis vi får ændret handicap, så vi kommer i en anden spillerække.
Det er bestyrelsens opfattelse at de tællende turneringer skal fortsætte uændret i 2020.

Praktiske opgaver:
I de senere år er der sat fokus på øget frivilligt arbejde i golfklubberne. Derfor er bestyrelsen stolte af, at så mange MK seniorer påtager sig opgaver hen over sommeren med forskellige praktiske opgaver. Opgaver i lighed med sidste år med flere nye tiltag. Som tak for indsatsen inviteres de frivillige med til en sponsor- og udvalgsturnering med efterfølgende spisning. En rigtig god måde at få påskønnelse på for den ydede indsats.
Der er stadig plads til at flere melder sig til de forskellige opgaver, og vi kan kun opfordre til, at der laves mindre teams så det bliver en fornøjelse og øger samværet.

Turneringer til velgørende formål:
Torsdag den 13. juni spillede vi en turnering til fordel for Julemærkehjemmet ”Fjordmark” i Kollund. I år var der indlagt forskellige konkurrencer. Efter spillet fik vi grillede pølser og kartoffelsalat.
Vi har nu i 6 år spillet denne turnering, deltagerantal og overskud har været:

År Deltagere Overskud
2014       75 5.700
2015       76 6.400
2016       56 4.500
2017       62 5.100
2018       65 4.925
2019       63 6.429


Bestyrelsen foreslår, at vi fortsat spiller denne turnering til fordel for Julemærkehjemmet. 

Udflugter:
I uge 29 havde Ribe Golf Klub lukket banen mellem kl. 10 – 16 pga. jubilæums arrangement.
I stedet spillede 30 MK seniorer i Skærbæk Mølle.
Den 8. august gik turen til Royal Oak Golfklub hvor 39 MK seniorer spillede en rigtig god runde. Vejret var godt og vi nød spillet og det flotte traktement, hvorefter præmierne fordeltes.
Bestyrelsen modtager gerne forslag til udflugt næste år.

Venskabsklubber:
Den 16. maj havde vi besøg af 50 seniorer fra venskabsklubben i Skærbæk Mølle. Med 100 spillere på banen forløb turneringen over al forventning. Alle var rundt på 4 timer. Vi spillede stableford i 3 rækker og der var præmier til de 3 bedste i hver række og fra hver klub. I 2020 er det os, der skal på besøg i Skærbæk Mølle.
Den 19. september i flot sensommervejr kørte 39 MK seniorer til Aabenraa for at spille venskabsturnering med Aabenraa Seniorerne. Turneringen gik rigtig godt og det hyggelige samvær fortsatte under spisningen. Præmierne fordeltes til de 3 bedste fra hver klub i de 3 inddelte rækker. Aabenraa vandt sammenlagt.

Venskabsturneringer fremover.
Bestyrelsen er indstillet på, at fortsætte samarbejdet med disse to klubber i det kommende år.

Suppedag:
Den 23. oktober deltog 68 MK Seniorer i den årlige suppedag. Efter en vellykket turnering fik vi kylling/karrysuppe samt kaffe og hjemmebagt kringle. Bestyrelsen er indstillet på, at vi fremover fortsætter denne tradition.

Golftur:
Fra den 26. - 28. august havde Erik Wonsbek og Sonja Andersen arrangeret en rigtig god og vellykket golftur til Himmerland for Mk seniorer m.fl.
Vi spillede på 2 meget forskellige baner i henholdsvis Sebber Kloster og Hvalpsund. Vi boede på Sport & Academy i Farsø, hvor forholdene for socialt samvær er optimale. Det forlyder, at de igen vil påtage sig opgaven med en golftur.
For en god ordens skyld skal nævnes at turen arrangeres uden for MK seniorklubben, og andre seniormedlemmer i Ribe Golf Klub kan deltage.

Fremtiden:

Spilleformer:
Bestyrelsen foreslår, at vi fortsætter med de spilleformer og aktiviteter, som har været gældende hidtil.

Afslutning:
Det er bestyrelsen opfattelse, at vi har en rigtig god MK Seniorklub. Det skal vi værne om. Det flotte fremmøde samt den gode tone blandt medlemmerne er et bevis herpå. Vi vil gerne fortsat bevare og udvikle klubben, så Ribe Golf Klubs MK seniorer har lyst og interesse i at være en del af dette fællesskab.

Fra Golfens lille røde af Arthur Witebsky:
Det er tyve procent taktik og teknik. De øvrige firs procent er filosofi, humor, tragedie, melodrama, romantik, kammeratskab – og snak.

Tak for jeres fremmøde, opbakning og engagement.

Regnskab 2019 her>> 
Referat fra generalforsamlingen 2019 her>>