Print

MK Seniorklubben 2016

Beretning til generalforsamling torsdag den 1. december 2016:

Sæsonstart:
Torsdag, den 31. marts indledte vi sæsonen. 70 MK’er spillede holdspil og efter spillet blev der serveret smørrebrød samt kaffe og småkager. En tradition alle er glade for og en rigtig god begyndelse på sæsonen.

Medlemstal:
Pr. 1. juli er MK Seniorklubbens medlemstal på 105, en nedgang på 8 medlemmer i forhold til 2015.
Deltagerantallet har i perioden 1.4. – 31.10. i gennemsnit pr. match været på 47 deltagere.

Inddeling i handicaprækker:
Efter årsreguleringen justeredes inddelingen i 3 handicaprækker så rækkerne blev lige store. En tilsvarende ny inddeling vil blive foretaget næste år.

Afvikling af turneringerne:
Det er bestyrelsens opfattelse af vore ugentlige turneringer afvikles på en god og hensigtsmæssig måde. Vi har som hovedregel spillet en 4 bold. Der er sendt et kaffehold af sted inden øvrige spillere og det har fungerer godt. I år har vi oprettet en liste hvor kaffeholdet krydses af, derved fordeles opgaven over spillerne.
Når der har været mange greenfee spillere, har vi været fleksible, og der har ikke været klager over seniorerne, hvilket vi tager som udtryk for, at vi tager godt imod gæsterne samt lukker igennem som reglerne foreskriver.

Tællende turneringer:
Vi har i år fortsat med 7 tællende turneringer. Vi har desværre været ramt af dårligt vejr på turneringsdato-erne, hvilket kan ses på antal fremmødte. En enkelt dag aflystes på grund af storm og regn. Fremmødet har haft et gennemsnit på 54. Færrest med 40 og flest med 65 spillere.
Det er bestyrelsens opfattelse at de tællende turneringer skal fortsætte uændret i 2017.

Praktiske Opgaver:
I de senere år er der sat fokus på øget frivilligt arbejde i golfklubberne. Derfor er bestyrelsen stolte af, at så mange MK seniorer påtager sig opgaver hen over sommeren med forskellige praktiske opgaver. Opgaver i lighed med sidste år med enkelte nye tiltag. Som tak for indsatsen inviteres de frivillige med til en sponsor- og udvalgsturnering med efterfølgende spisning. En rigtig god dag og aften.

Turneringer til velgørende formål:
Torsdag den 9.juni spillede vi en turnering til fordel for Julemærkehjemmet ”Fjordmark” i Kollund.
56 MK seniorer deltog i turneringen og overskuddet blev på 4.500 kr. Vi har fået et pænt takkekort fra Julemærkehjemmet.
Vi har nu i 3 år spillet denne turnering, deltagerantallet er hvert år blevet færre og dermed beløbet mindre. Derfor efterlyser vi tilkendegivelser på, om vi fremover skal spille turneringen til fordel for Julemærkehjemmet.

Venskabsklubber:
Samarbejdet med ”De Grå Golfere ” fra HCA blev afsluttet i 2016.
Generalforsamlingen opfordrede sidste år bestyrelsen til at undersøge muligheden for, at Seniorerne i Skærbæk Mølle blev ny venskabsklub. Det lykkedes, og den 19. maj var vi på besøg i Skærbæk Mølle.
Da klubben havde 10 års jubilæum, var der rabat på greenfee. Klubben havde sørget for godt vejr, god mad og fine præmier. En rigtig god dag, og i 2017 inviteres klubben på besøg hos os.

Den 8. september
Var Seniorerne fra Venskabsklubben i Aabenraa Golfklub inviteret til venskabsmatch her hos os.
Vejret artede sig godt og stemningen var god. Vi spillede stableford i 3 rækker og der var præmier til de 3 bedste i hver række og fra hver klub. Vi vandt sammenlagt venskabsturneringen. I 2017 inviteres vi på besøg i Aabenraa.
Venskabsturneringer fremover.
Bestyrelsen er indstillet på, at fortsætte samarbejdet med disse to klubber i det kommende år.

Udflugt:
Den 11. august gik turen til Varde Golfklub, hvor 32 seniorer spillede en rigtig god runde. Vejret var godt og banen i fin stand og efter turneringen spiste vi den bestilte smørrebrød, hvorefter præmierne uddeltes.

Golftur:
Magnus Christensen havde til sidste års generalforsamling fremsendt forslag om, at man arrangerer en årlig golftur over flere dage for MK medlemmer. Det var der bred opbakning til, men også at medlemmer kunne melde sig til at arrangere en sådan tur.
Ane Marie Bertramsen og Erik Wonsbek påtog sig i 2016 opgaven og arrangerede en meget vellykket tur til Ringkøbing med spil på Holmsland og Dejbjerg golfbaner.
Vi ønsker en tilkendegivelse på generalforsamlingen, om det er en aktivitet der skal fortsætte.

Fremtiden:
Spilleformer:
Bestyrelsen foreslår at vi fortsætter med de spilleformer og aktiviteter som har været gældende hidtil.

Afslutning:
Det er bestyrelsen opfattelse, at vi har en rigtig god MK Seniorklub. Det flotte fremmøde er et bevis herpå. Vi vil gerne fortsat bevare og udvikle klubben, så Ribe Golfklubs MK seniorer har lyst og interesse i at være en del af dette fællesskab.
Fra Golfens lille røde af Arthur Witebsky:
Et klap på ryggen, en arm om skulderen, lidt ros for gode slag og sympati for dårlige slag er lige så vigtige i golf som i livet uden for golfbanen.

Tak for jeres fremmøde, opbakning og engagement.

Generalforsamling torsdag den 1. december 2016:
Regnskab 2016 her>> 
Referat fra generalforsamlingen 2016 her>>