Print

MK Seniorklubben 2015

Sæsonstart:
Torsdag, den 9. april indledte vi sæsonen med at markere MK seniorklubbens 10 års jubilæum. Jubilæet blev markeret med en jubilæumsturnering samt en festmiddag afholdt i Ribe Fritidscenter.
75 MK’er spillede holdspil i jubilæumsturneringen, og der var sponsoreret rigtig mange flotte præmier. Om aftenen deltog 69 i festmiddagen. MK Seniorklubbens stifter Ina Thomsen var inviteret med, og holdt en lille tale, hvor hun kom ind på ideen med, at oprette MK seniorklubben. Formanden holdt jubilæumstalen og takkede Ina Thomsen for initiativet.
En rigtig god begyndelse på sæsonen.

Medlemstal:
Pr. 1. juli er MK Seniorklubbens medlemstal på 113, en nedgang på 6 medlemmer i forhold til 2014.
Deltagerantallet har i perioden 1.4. – 31.10. i gennemsnit pr. match været på 49 deltagere.

Inddeling i handicaprækker:
Den 1. april justeredes inddelingen i de 3 handicaprækker så rækkerne blev lige store.
En tilsvarende ny inddeling vil blive foretaget fra næste sæsonstart. Udgangspunktet vil være medlemmets handicap efter årsreguleringen.

Afvikling af turneringerne:
Det er bestyrelsens opfattelse af vore ugentlige turneringer afvikles på en god og hensigtsmæssig måde. Vi har som hovedregel spillet en 4 bold. Der er sendt et kaffehold af sted inden øvrige spillere og det har fungerer godt.
Når der har været mange greenfee spillere, har vi været fleksible, og der har ikke været klager over seniorerne, hvilket vi tager som udtryk for, at vi tager godt imod gæsterne samt lukker igennem som reglerne foreskriver.

Tællende turneringer:
Vi har i år fortsat med 7 tællende turneringer. Vi har desværre været ramt af dårligt vejr på turneringsdatoerne, hvilket kan ses på antal fremmødte. En enkelt dag aflystes på grund af storm og regn. Fremmødet har haft et gennemsnit på 44. Færrest med 29 og flest med 52 spillere.
Det er bestyrelsens opfattelse at de tællende turneringer skal fortsætte uændret i 2016.

Praktiske Opgaver:
I de senere år er der sat fokus på øget frivilligt arbejde i golfklubberne. Derfor er bestyrelsen stolte af, at så mange MK seniorer påtager sig opgaver hen over sommeren med forskellige praktiske opgaver. Opgaver i lighed med sidste år med enkelte nye tiltag. Som tak for indsatsen inviteres de frivillige med til en sponsor- og udvalgsturnering med efterfølgende spisning. En rigtig god dag og aften.

Turneringer til velgørende formål:
Sidste års generalforsamling besluttede, at vi fremover skal spille en årlig turnering til velgørende formål, og overskuddet skulle gå til Julemærkehjemmet ”Fjordmark” i Kollund. 73 MK seniorer deltog i turneringen og overskuddet blev på 6.400 kr. Vi har fået et pænt takkekort fra Julemærkehjemmet. Kortet har hængt på opslagstavlen. Turneringen har igen i år været omtalt i Ugeavisen og på Ribe Golfklubs hjemmeside.

Venskabsklubber:
Den 4. juni
havde vi inviteret venskabsklubben ” HCA – G3” på besøg. Nogle få dage før modtog vi afbud, begrundet med manglende tilslutning idet de havde for mange aktiviteter i den pågældende uge, bl.a. en turnering i forbindelse med HCA klubbens 10 års jubilæum.
Den 10. september
havde Venskabsklubben i Aabenraa golfklub inviteret til venskabsmatch. 33 seniorer fra Ribe deltog.
Vejret artede sig godt og stemningen var god. Vi spillede stableford i 3 rækker og der var præmier til de 2 bedste i hver række og fra hver klub. Aabenraa vandt sammenlagt venskabsturneringen.

Venskabsturneringer fremover.
Med udgangspunkt i afbuddet fra HCA-G3 har bestyrelsen drøftet formålet med at have venskabsklubber og antallet af venskabsklubber.
Formålet med at have venskabsklubber er, at medvirke til at få greenfee indtægter til Ribe Golf Klub samt få gode golfoplevelser med andre seniorer.
Siden 2009 har MK seniorklubben haft HCA-G3 og Aabenraa som venskabsklubber med besøg og på besøg en gang om året.
Bestyrelsens holdning er, at vi fortsat gerne må have 1 eller 2 venskabsklubber men inden for en overskuelig afstand. Derfor lægges der op til generalforsamlingen, at slutte samarbejdet med HCA-G3 idet klubben ligger langt væk.
Ligeledes vil vi gerne have en tilkendegivelse om, fortsat venskabsklub med Aabenraa og om vi skal have 1 eller 2 venskabsklubber.

Udflugt:
Den 13. august gik turen til Skærbæk Mølle Golfklub hvor 35 seniorer spillede en rigtig god runde. Vejret var godt og banen i fin stand og efter turneringen spiste vi den bestilte smørrebrød på terrassen, hvorefter præmierne uddeltes. Skærbæk Mølle bidrog med 1 greenfee som ekstrapræmie.

Fremtiden:
Spilleformer:
Bestyrelsen foreslår at vi fortsætter med de spilleformer og aktiviteter, som har været gældende hidtil dog ikke med puttekonkurrence.

Afslutning:
Det er bestyrelsen opfattelse, at vi har en rigtig god MK Seniorklub. Det flotte fremmøde er et bevis herpå. Vi vil gerne fortsat bevare og udvikle klubben, så Ribe Golf Klubs MK seniorer har lyst og interesse i at være en del af dette fællesskab.

Fra Golfens lille røde af Arthur Witebsky:
Et klap på ryggen, en arm om skulderen, lidt ros for gode slag og sympati for dårlige slag er lige så vigtige i golf som i livet uden for golfbanen.

Tak for jeres fremmøde, opbakning og engagement.

Generalforsamling torsdag den 3. december 2015:
Mundtlig beretning her>> 
Regnskab 2015 her>>
Noter til regnskabet her>> 
Referat fra generalforsamlingen 2015 her>>