Print

Senior MK

Denne såkaldte ”klub i klubben” organiserer selv sine aktiviteter og arrangerer turneringer, udflugter og lignende i løbet af sæsonen. Klubben afvikler som regel en turnering på hjemmebane i hver uge.

Spilleplan for vinteren 2018/19 her>>

Turneringsprogram for sæsonen 2019 her>>

Spilletid torsdag i tidsrummet 09.30 - 14.00

Som medlem kan optages medlemmer af Ribe Golf Klub, der er fyldt 60 år (for par skal den ældste i parfor-holdet være fyldt 60 år) og opfylder handicapkravet. Der kan gives dispensation til førtidspensionister.
Klubben er for par og enlige. Hvis begge i parforholdet spiller golf, henstilles at begge parter er medlemmer.

Handicapkravet er: 38 for den ene part og 41 for den anden part.
Kontingent er årligt 200 kr. pr. medlem.

Se vedtægter her>> 

Bankkontornummer: Reg: 9738  Konto: 3223620

Der startes ud fra forskellige teesteder.

Banen er ikke lukket i denne forbindelse.
Der skal tages hensyn til andre spillere på banen.


Svend Erik Jensen, Anna Pedersen, Tove Korsholm, Ane Marie Bertramsen, Ewald Witt.
Bestyrelsen i MK Seniorklubben 10. januar 2019:

Formand Anna Pedersen  21 26 19 36  avp@bbsyd.dk
Næstformand Svend Erik Jensen 23 69 35 00 aask@post12.tele.dk
Kasserer Ewald Witt 26 30 84 54 agewitt5251@stofanet.dk
Best. medlem Tove Korsholm 30 48 01 02  tovekorsholm@bbsyd.dk
Best. medlem Ane Marie Bertramsen 27 24 06 07 ambribe@stofanet.dk

Kontakt til:
Anna Pedersen
Nordhaven 6
6630 Rødding
Tlf.: 2126 1936
Email: avp@bbsyd.dk