KLUBBEN
RIBE GOLF KLUB
Ribe Golf Klub
Snepsgaardevej 14
6760 Ribe
Tlf.: 7544 1454

Print

Udvalg

Der er mange medlemmer involveret i det frivillige arbejde i Ribe Golf Klub. Selvom der i klubben er ansat lønnet personale, så vil klubben på ingen måde kunne undvære den frivillige indsats. 

En sidegevinst ved at bruge en del af sin fritid i klubbens tjeneste er, at man lærer klubben at kende indefra og stifter bekendtskab med mange klubfunktioner. Et andet positivt element er styrkelsen af det sociale sammenhold på kryds og tværs, hvilket virker fremmende for sammenholdet i klubben.

Områdeansvarlige udvalg:
Udvalgsformand Navn Adresse Postnr/By Telefon Mailadresse
Forretningsudvalg Erling Andersen Glentevænget 5A 6760 Ribe 7542 2354 revea@stofanet.dk
Driftsudvalg Jørn Wind Engparken 2 6760 Ribe 6130 3146 windribe@gmail.com
Kommunikationsudvalg Evan Regel Mosevej 13 6760 Ribe 4037 1709 regelevan@gmail.com
Golfudvalg Helle K. Hansen Sennepsmarken 24 6771 Gredstedbro 5115 7051 hkalmayer@icloud.com
           
Tilknyttede udvalg:          
Udvalgsformand Navn  Adresse  Postnr/By  Telefon  Mailadresse 
Sponsorudvalg Jamie Ekins Ribe Golf Klub 6760 Ribe 7544 1454 golfmanager@ribegolfklub.dk
Sydjysk Open Peter Boch Følsterengen 7 6510 Gram 2427 0223 pboch@grambynet.dk
Baneudvalg Jørn Wind Engparken 2 6760 Ribe 6130 3146 windribe@gmail.com
Klubhusudvalg Vagn K. Nielsen Skovgade 2E, 1.TV 6760 Ribe 4038 7420 lldarum10@gmail.com
Byggeudvalg Ivan Laursen Syrenparken 28 6760 Ribe 2343 8508 laurs@stofanet.dk
Miljøudvalg Ivan Laursen Syrenparken 28 6760 Ribe 2343 8508 laurs@stofanet.dk
Begynderudvalg Tove Korsholm Sct. Nicolai Gade 16C,1. 6760 Ribe 3048 0102 tovekorsholm@bbsyd.dk
Turneringsudvalg Thorkild Lauridsen Kjærmarken 26 6771 Gredstedbro 2984 9473 gjkt@stofanet.dk
Juniorudvalg Anna Grethe Witt Grønnegade 20 6760 Ribe 2579 1920 agewitt5251@stofanet.dk
Eliteudvalg damer Helle K. Hansen Sennepsmarken 24 6771 Gredstedbro 5115 7051 hkalmayer@icloud.com
Eliteudvalg herrer Mikkel B. Nielsen Daneng 15 6760 Ribe 3012 7550 m.baldersbaek@hotmail.com
Regionsgolf Danmark Erling Andersen Glentevænget 5A 6760 Ribe 7542 2354 revea@stofanet.dk
Banekontroludvalg Peter Nielsen Sdr. Skiftevej 4 6760 Ribe 3028 1925 peternil@post10.tele.dk
Regel-/handicapudvalg Erling Andersen Glentevænget 5A 6760 Ribe 7542 2354 revea@stofanet.dk