KLUBBEN
RIBE GOLF KLUB
Ribe Golf Klub
Snepsgaardevej 14
6760 Ribe
Tlf.: 7544 1454

Print

Bestyrelse

Bestyrelsen i Ribe Golf Klub har som udgangspunkt til opgave at tilse, at ledelse, udvikling og drift af golfklubben foregår hensigtsmæssigt.
Mandatet til dette fik bestyrelsen fra generalforsamlingen, hvor det enkelte medlem er blevet valgt.

Efter den seneste generalforsamling er bestyrelsens medlemmer:

Bestyrelse Navn Adresse Postnr/By Telefon Mailadresse
Formand Ib Dam Schultz Puggårdsgade 7f  6760 Ribe  2197 4586  ibdams49@gmail.com 
Næstformand Lars Bischoff Højvang Nord 41 6580 Vamdrup 3159 2911 larsbischoff71@gmail.com
Kasserer Erling Andersen Glentevænget 5A 6760 Ribe 7542 2354 revea@stofanet.dk
Sekretær Tove Korsholm Sct. Nicolai Gade 16C, 1. 6760 Ribe 3048 0102 tovekorsholm@bbsyd.dk
Medlem Thorkild Lauridsen Kjærmarken 26      6771 Gredstedbro 2984 9473  gjkt@stofanet.dk
Medlem Helle K. Hansen Sennepsmarken 24 6771 Gredstedbro 5115 7051 hkalmayer@icloud.com
Medlem Jørn Wind Engparken 2  6760 Ribe  6130 3146  windribe@gmail.com 
Suppleant Ivan Laursen Syrenparken 28 6760 Ribe 2343 8508 laurs@stofanet.dk

Bestyrelsens hovedopgave er:
At forestå driften af golfanlægget og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter.
At videreudvikle såvel de sportslige som de sociale aktiviteter i klubben.
At videreudvikle golfanlægget gennem en fortsat udbygning og målrettet pleje.
At sikre, at alle involverede parter arbejder efter et fælles positivt holdningssæt.

Fra venstre Thorkild Lauridsen, Helle Kalmayer Hansen, Lars Bischoff, Tove Korsholm, Jørn Wind, Ib Dam Schultz,
Ivan Laursen og Erling Andersen.