Print

Lokale regler for Ribe Golf Klub

1. Banemarkeringer:
    Hvide pæle: Out of bounds.
    Gule pæle/plader: Vandhazard.
    Røde pæle/plader: Parallel Vandhazard.
    Blå pæle: Areal under reparation.
    Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud.

2. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-1.

3. 150 m afstandspæle er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b.

4. Alle veje og stier på banen er kunstigt overfladebelagte. Lempelse efter Regel 24-2b. 

5. Alle vintergreens er forkert green, når der spilles til sommergreens:
    Lempelse efter regel 25-3.

6. Bold på green flyttet uforsætligt. Se oversigt fra DGU >>
    Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller
    boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander
    eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket
    skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
   
    Denne Lokale regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger
    på greenen, og flytningen er uforsætlig.
   
    Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind,
    vand eller en anden naturlig årsag såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden
    spilles, som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under
    sådanne omstændigheder skal genplaceres.

7. For alt spil på denne bane må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge
    en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til
    at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel eller
    vindhastighed m.v.), er dette et brud på Regel 14-3. 

8. Ingen straf for overtrædelse af Regel 6-6d udover straffen, som foreskrevet i den
    anvendelige Regel.  

Godkendt af DGU oktober 2012 og december 2016 og 2017.

Straf for overtrædelse af disse lokale regler:
Hulspil: Tab af hul.  Slagspil: To straffeslag. 
Efterfølgende overtrædelse af Regel 14-3: Diskvalifikation.

Praktisk information:

Afstandsmarkeringer:
Hvid plade i fairway: 200 m til midt green.
Pæl i fairwayside: 150 m til midt green.
Rød plade i fairway: 100 m til midt green.

Hulplaceringer:
Lille flag øverst på flagstang: Bagerste del af green
Lille flag midt på flagstang: Midterste del af green
Lille flag nederst på flagstang: Forreste del af green

Andre oplysninger:
På 15. og 16. hul skal klokken benyttes, når hullet forlades.
Banepersonalet har ubetinget fortrinsret på banen.
Toiletter forefindes ved 10. / 12. teested.
Drikkevand forefindes ved 1. og 10. teested.
Hjertestarter forefindes ophængt i klubhuset.