Print

Banekontrol i Ribe Golf Klub 2017

Banekontrollen i Ribe Golf Klub har til opgave at være synlig, serviceminded og kontrollerende overfor gæster og egne medlemmer.
Banekontrollen består af klubbens egne medlemmer, der udfører kontrol på uanmeldte tidspunkter. Banekontrollen vil kunne kendes på deres røde veste og synligt IDkort.
Kontrol og serviceydelser kan foregå overalt på klubbens områder.

Banekontrollen observerer primært:
• Om klubbens medlemmer bærer synligt og gyldigt bagmærke.
• Om greenfee gæster bærer synligt og gyldigt greenfee bagmærke og kan fremvise gyldigt DGUkort.
• Om alle golfspillets almene spille- og etiketteregler overholdes.

Banekontrollens vejledning skal overholdes. Ved manglende betaling har banekontrollen bemyndigelse til at bortvise spiller. Ved bortvisning af greenfee spiller underrettes vedkommendes hjemmeklub.
Overtrædelse af almene etiketteregler kan medføre indrapportering til bestyrelsen.

Banekontrollen er også opmærksom på:
• At du spiller i en god rytme, som matcher de andre bolde, ellers husk at lukke igennem.
• At du retter nedslagsmærker op – husk pitchfork.
• At du river i bunkeren.
• At du placerer din bag rigtigt.
• At du ikke anvender unødige prøvesving der forsinker spillet.
• At du ikke leder længere end tilladt efter din bold, uden at lukke igennem.
• At du hurtigt forlader greens og noterer ved næste tee.
• At du læser og overholder opsatte skilte og vejledninger.
• At du får en god oplevelse på Ribe Golf Klubs bane.

Banekontrollen i 2017 er: 
Mogens Tonnesen, Niels Winther, Kjeld Nissen, Birger Kristensen, John Andersen,
Kaj Holm, Jørn Øtoft, Mogens G. Jepsen, Claus Rudolf Hansen og Peter Nielsen.